Είναι μια πολύ φιλόδοξη κατασκευή και, λόγω της εργασίας που απαιτείται στον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού σας, συνιστούμε ανεπιφύλακτα μόνο εκείνους που έχουν εμπειρία με ηλεκτρική εργασία να αναλάβουν το έργο. Τούτου λεχθέντος, είναι ένα πραγματικά έξυπνο κομμάτι της ανακύκλωσης που απέδωσε εντυπωσιακή ισχύ εφεδρικής μισής ημέρας. Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για το λεπτομερές αρχείο καταγραφής.

FrankenUPS [μέσω Hack A Day]