Μεταβείτε στον σύνδεσμο και αναζητήστε στην πρώτη παράγραφο τους συνδέσμους προς τις εκδόσεις EPUB και Kindle. Θα πρέπει να συνδέσετε το Kindle στον υπολογιστή σας μέσω του καλωδίου USB και να αφήσετε το βιβλίο εκεί με αυτόν τον τρόπο. Εάν θέλετε να διαβάσετε το EPUB στον υπολογιστή σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Caliber ή παρόμοιο λογισμικό.

Δωρεάν πλήρη έργα HP Lovecraft για Nook και Kindle [Cthulhu Chick]