Ο Rupert, που πέρασε στο Runaway Brainz, ήθελε να αποφύγει πολλά χρήματα για μια προσαρμοσμένη διεπαφή ελέγχου για ένα γραφείο MAME. Προς το σκοπό αυτό, χάραξε ένα παλιό πληκτρολόγιο, χαρτογράφησε τα βασικά σήματα στη μήτρα του πληκτρολογίου και έπειτα επανασύνδεσε τον πίνακα για να χρησιμοποιήσει τις εισόδους που χρειαζόταν για τη νέα διεπαφή. Το τελικό προϊόν μοιάζει πολύ με ένα πληκτρολόγιο και μοιάζει πολύ με τις ακριβές μονάδες εισόδου που μίλησε για το μοντέλο DIY χωρίς κόστος.

Hack: Reverse Engineer και Repurpose ένα παλιό πληκτρολόγιο "The Matrix Reloaded" [μέσω Hack A Day]